Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza w Darłowie » Sukcesy i osiągnięcia